Frigør energi og ressourcer

Hos Voetmann Consult ApS beskæftiger vi os med udvikling af mennesker, organisationer og virksomheder. Det gør vi ved at hjælpe med at frigøre energi og ressourcer.

 

I enhver organisation er det mennesket som er den skabende, den drivende og den ledende kraft, så udvikling og forandring forekommer kun hvis menneskene og organisationen udvikler sig sammen.

 

Alt hænger sammen, og netop derfor er relationerne og interaktionen mellem menneskene i organisationen oftest den vigtigste ressource for frigørelse af energi og dynamik. Disse er desværre ikke altid lige velfungerende eller korrekt håndterede.

 

Virksomheder har udfordringer. En af dem er at de skal skabe og optimere resultater, samtidig med at de skal udvikle deres  medarbejdere som en af deres væsentligste ressourcer, uanset hvilket niveau disse befinder sig på.

 

Vi arbejder ud fra den systemiske teoris ideer og grundtanker om, hvordan teori og praksis forenes. Vi arbejder ud fra hele billeder, uden hvilket vi ikke ville kunne forstå og arbejde med detaljen.

 

Det betyder at vore ydelser altid skal

  • skabe handling og se alting i strategisk perspektiv (vores ydelser skal være med til at ændre adfærden i virksomheden til en mere fremadrettet virkelighed),  

  • være teoretisk og metodemæssigt velfunderede (i overens-stemmelse med virksomhedens værdigrundlag og ledelsesfilosofi),

  • kunne kobles til virksomhedernes strategiske indsatsområder (vi synliggør nødvendig adfærd til realisering af strategien),

  • følges op (det lange seje træk med at sikre praksis i hverdagen).

Det skal altid gøre en betydningsfuld forskel at samarbejde med Voetmann Consult.

 

 

 

Voetmann Consult ApS  -  Frydendalsvej 10, 1809 Frederiksberg C.  -  tlf. 3323 2190 / 5364 2190  -  info@voetmann-consult.dk